Uzņēmuma ekonomika(1),20/21-R

Mācību priekšmetā tiek apskatītas uzņēmumu veidošanas koncepcijas, mērķi, vide, kurā darbojas uzņēmums, organizatoriskā struktūra, to dibināšana, reorganizācija, likvidācija, integrācija, kā arī jautājumi, kas saistīti ar uzņēmuma kārtējas darbības novērtēšanu, t. sk. ražošanas darbības, apgādes un noieta darbības un finansiālās darbības novērtēšana.