Uzņēmuma ekonomika un plānošana (studiju projekts)(1),20/21-R

Projekta mērķis un uzdevumi. Izejošo datu, par uzņēmuma darbību vākšana, uzņēmuma darbības analīze. 2 priekšlikumu izstrāde, pamatojoties uz analītisko daļu. Priekšlikumu ieviešanas plāna sastādīšana. Ekonomiskās efektivitātes aprēķināšana. Nobeigums. Studiju projekta aizstāvēšana.