Ekonomika(1),20/21-R

Šis kurss sniedz informāciju par ekonomikas likumsakarībām. Tiek apskatīti svarīgākie ekonomikas jēdzieni, rādītāji, un ekonomiskās mijiedarbības un likumsakarības, kas sniedz studentiem ieskatu ekonomikas teorijās un to pielietošanā. Studenti izzinās mūsdienu ekonomikas funkcionēšanu. Kurss sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir vērsta uz mikroekonomikas izzināšanu, otrā daļa skata makroekonomikas jautājumus.