Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes(1),20/21-R

Mācību priekšmets satur teorētisko informāciju par integrācijas pieejām un formām. Tiek apskatīti ES veidošanās posmi, Lisabonas līguma izstrādes gaita un problēmas, ES budžets un galveno iestāžu funkcijas. Īss ES ekonomisko politiku raksturojums un analīze, īpašu uzmanību veltot Kopējai lauksaimniecības politikai un ārējās tirdzniecības politikai.