Nekustamā īpašuma ekonomika(1),20/21-R

Nekustamā īpašuma kā valsts nacionālās bagātības būtiskas daļas veidošana, pārvaldīšana, apsaimniekošana un pilnveidošana. Tā tirgus funkcionēšanas un attīstības likumsakarības. Nekustamā īpašuma nozīme tautsaimniecības attīstībā un nekustamais īpašums kā uzņēmējdarbības stabilitātes, kapitāla saglabāšanas un palielināšanas garantija.