Starptautiskās finanses(1),20/21-R

Studiju priekšmetā tiks analizēti starptautiskie ekonomiskie darījumi un to atspoguļošana valsts maksājumu bilancē, starptautiskā monetārā sistēma, valūtas kursu ietekmējošie faktori un valūtas tirgus funkcionēšana. Tiks izpētīts starptautiskais akciju un obligāciju tirgus, kā arī finanšu nākotnes darījumi, opcijas un mijmaiņas darījumi. Uzmanība tiks pievērsta starptautisko banku darbībai un starptautisko investoru darbībai.