Methodology of Economic Research(1),20/21-R

Zinātniskā pētījuma jēdziens, nozīme. Pētījumu veidi. Pētījumu metodes un metodoloģija. Kvalitatīvie un kvantitatīvie pētījumi. Pētījuma struktūra. Darba noformējums. Pētniecības ētika. Darba prezentēšana. Ideju ģenerēšanas metodes.