Bakalaura darbs(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Izvērtējot nekustamā īpašuma un būvniecības tirgū esošos ekonomiskos procesus, to ietekmējošos faktorus, tiek noteikti nekustamā īpašuma darījumu jomā strādājošās komercdarbības mērķi, to realizēšanai risināmie uzdevumi, tiek vērtēti nekustamie īpašumi un ar tiem veicamie darījumi, tiek risinātas nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas problēmas. Efektīvāko projektu izvēle investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā tiek pamatota ar iepriekš noteiktām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskiem aprēķiniem dažādos īpašuma veidos.