Nekustamo īpašumu darījumu finansiālie aspekti(Neklātienes,Vakara)(1),20/21-R

Nodrošināt nepieciešamās zināšanas un profesionālās prasmes un iemaņas nodokļu un nodevu piemērošanā komercdarbības organizēšanā nekustamā īpašuma nozarē un nekustamā īpašuma darījumos.