Biotehnoloģijas(1),20/21-R

Priekšmets "Biotehnoloģijas' sniedz zināšanas par uz bioloģiskiem procesiem balstītu tehnoloģiju izstrādes un izmantošanas iespējām videi atbildīgā un ekonomiski pamatotā veidā, kā arī šādu tehnoloģiju vispusīgu analīzi. Kursa ietvaros tiek sniegtas zināšanas par šūnu un šūnu elementu (tādi kā enzīmi) izmantošanu ražošanas procesos un sniegts to salīdzinājums ar tradicionāliem ķīmiskās ražošanas procesiem.