Energosistēmu automatizācija un optimizācija(1),20/21-R

Efektivitātes kritēriji, automatizācijas mērķi. Deterministiskā un stohastiskā pieeja. Stohastisko uzdevumu atrisināšanas algoritmi. Sarežģītu relejaizsardzības iekārtu un sistēmu optimizācijas uzdevumi un to atrisināšanas algorotmi. Daudzkriteriālo optimizācijas uzdevumu atrisināšanas algorotmi.