Elektroenerģētisko sistēmu automātikas mērīšanas iekārtas(1),20/21-R

Ciparu mērīšanas iekārtu struktūra. Mērīšanas iekārtu elementi. Avārijas procesu signāli. Ciparu filtrāciju algoritmi un raksturlīknes. Elektrisko parametru mērīšanas algoritmi. Ciparu mērorgānu algoritmu sintēze, analīze un raksturlīknes. Efektivitātes kritēriji, drošums, precizitāte.