Elektrisko staciju enerģijas ražošanas un pārvades procesu automatizācija(1),20/21-R

Dažādu tipu automātikas ierīču klasifikācija. Automātiskā sinhronu ģeneratoru pieslēgšana paralēlai darbībai ar energosistēmu. Automātiskā atkārtotā ieslēgšana (AAI). Automātiskā rezerves ieslēgšana (ARI). Automātiskā atslodze pēc frekvences (AAF). Asinhronās gaitas automātiskā novēršana (AGNA). Automātiskā bojājuma vietas noteikšana (BVN).