Elektriskās sistēmas(1),20/21-R

Elektrisko tīklu parametri. Jaudas un elektroenerģijas zudumi. Rajona nozīmes pārvades tīkli. Vietējie elektriskie tīkli. Elektrisko sistēmu darba režīmi. Jaudas un elektroenerģijas zudumu samazināšanas pasākumi. Pārejas procesi elektriskajās sistēmās. Trīsfāžu un nesimetriskās īsslēguma strāvas. Praktisko aplēses metožu pielietojums. Īsslēguma strāvas aprēķins sadales tīklos. Pārejas procesi slodzes mezglu punktos.