Elektriskie sadales tīkli(1),20/21-R

Programma ietver tēmas, kurās aplūkoti ar sadales tīklu izveidošanu saistītie vispārīgie jautājumi: 1) Elektroapgādes sistēmas, 2) Sadales tīklu plānošana, 3) Tehniskie aspekti, 4) Elektroiekārtas, 5) Sistēmu aizsardzība, 6) Augstsprieguma tīkli un apakšstacijas, 7) Vidējā sprieguma tīkli, 8) Sadales apakšstacijas un zemsprieguma tīkli,
9) Slodzes dati.