Jaunievedumu stratēģijas vadīšana(1),20/21-R

Ievads inovāciju menedžmentā. Inovāciju vadīšana uzņēmumos. Ievads inovāciju menedžmentā. Inovāciju vadīšana uzņēmumos. Inovāciju atbalsta struktūras. Zināšanas biznesa stratēģijas organizēšanā. Inovācijas un jaunu produktu attīstība, stratēģija, produktu attīstības darba grupu vadība. Inovācijas un tehnoloģiju attīstība. Pētniecības un attīstības vadība, tās efektivitātes paaugstināšana. Tehnoloģiju pārvade un inovācijas. EK Inovāciju Zaļā grāmata un 1. Darba plāns.