Elektroenerģijas elektronisko pārveidotāju teorija(1),20/21-R

Taisngrieži un tīkla vadāmie invertori. Autonomie invertori. Strāvas,
sprieguma un rezonanses invertori. Modulāciju veidi. Līdzstrāvas impulsu regulatori. Pazeminošie un paaugstinošie pārveidotāji ar līdzstrāvas posmu. Frekvences pārveidotāji ar augstfrekvences posmu. Tiešie frekvences pārveidotāji. Matricas veida pārveidotāji. Vispārinātā elektroenerģijas pārveidošanas teorija.