Industriālie frekvences pārveidotāji un invertori(1),20/21-R

Maiņstrāvas piedziņas attīstības vēsture. Maiņstrāvas piedziņas mehāniskās un elektriskās raksturlīknes ar dažādām ātruma regulēšanas metodēm un frekvenču pārveidotāju pielietojumi un darba raksturlīknes. Invertoru un frekvences pārveidotāju tipi, to raksturojumi, priekšrocības un trūkumi. Invertoru impulsu platuma modulācijas tehnikas un to pielietojums frekvences pārveidotāju skalārās un vektoriālās vadības metodēs.