Automatizācijas sistēmas ar mikroprocesoriem(1),20/21-R

Kurss ir izstrādāts jebkuram studentam ar elementārām elektrotehnikas un programmēšanas zināšanām, kas vēlās iemācīties praktiski pielietot mikrokontrollerus MSP430 iesācēja līmenī. Kursā īsumā ir apskatīti MSP430 mikrokontrolleru uzbūves principi dažādu mikroprocesoru arhitektūru kontekstā, procesora un dažu perifērijas moduļu darbības principi un īpatnības. Liela uzmanība tiek veltīta šo mikrokontrolleru programmēšanai asamblera valodā, ieskaitot ieeju/izeju un sargtaimera programmēšanu, kā arī mikrokontrolleru aritmētikas pamatus. Kurss ir balstīts uz MSP430 praktiskas pielietošanas piemēriem un paredz intensīvu studējoša patstāvīgu darbu laboratorijā vai arī mājās.