Regulēšanas teorijas pamati(1),20/21-R

Analogo elektrotehnisko objektu regulēšanas uzdevumi. Atgriezeniskās
saites, sadalīšana posmos. Posmu raksturojumi, modeļi, pāreja uz frekvenču raksturojumiem. Stabilitātes novērtējums. Noslēgta sistēma. Pārejas procesi. Kvalitātes uzlabošana. Regulatori. Analogā un skaitliskā modelēšana. Skaitliskā vadība.