Datormācība (speckurss industriālajā elektronikā)(1),20/21-R

Elektrisko tehnoloģiju un industriālās elektronikas specializētās programmēšanas paketes Matlab, Mathcad un PSpice un to pielietošana. Datu ievade un izvade Matlab un Mathcad. Datu apstrāde un iebūvēto funkciju pielietošana Matlab un Mathcad. Rezultātu grafiskā attēlošana un formatēšana. Ievads Simulink paketē. Ievads PSpice paketē.