Elektroapgādes optimizācija(1),20/21-R

Energoapgādes sistēmu optimizācijas uzdevumi.Tiešā optimizācijas metode. Tuvinātās metodes. Optimālās jaudas sadalīšana, kritēriji. Elektroapgādes shēmas, elektroenerģijas kvalitātes un elektroapgādes drošuma optimizācija.