Elektroapgāde(1),20/21-R

Uzņēmumu elektroapgādes principi un elementi. Elektriskās slodzes. Elektromagnētiskie pārejas procesi elektroapgādes sistēmās. Uzņēmumu apakšstacijas iekšējie zemsprieguma un vidējā sprieguma tīkli. Reaktīvāsjaudas kompensācija. Uzņēmuma elektriskotīklu releju aizsardzība un automātika.