Datoru pielietošana elektrisko tīklu aprēķinos(1),20/21-R

Matricas un darbības ar tām. MS Excel pamatfunkcijas darbībām ar matricām un kompleksajiem skaitļiem. Lineāru vienādojumu sistēmu risināšana. Elektriskā tīkla mezglu vadītspēju matricas sastādīšana. Līdzstrāvas un maiņstrāvas tīkla mezglu spriegumu aprēķins pie uzdotām slodžu strāvām vai jaudām. Līdzstrāvas tīkla mezglu pretestību matricas aprēķins. Līdzstrāvas un maiņstrāvas tīkla aprēķins pie uzdotām slodžu jaudām. Stāvas un jaudas plūsmu sadalījuma aprēķins līdzstrāvas un maiņstrāvas tīkla zaros. Bilances mezgla jaudas aprēķins līdzstrāvas un maiņstrāvas tīklos. Kabeļlīnijas viena kilometra izmaksu atkarības no sprieguma un šķēluma regresīvā tehniski-ekonomiskā modeļa atrašana. Elektroenerģētiskās sistēmas maksimālās slodzes prognoze pēc kvadrātiskās regresijas. Trīsfāžu īsslēguma aprēķins līdzstrāvas tīklā.