Sadales tīklu iekārtas(1),20/21-R

Programma ietver jautājumus, kas jāapgūst personālam elektrisko sadales tīklu ekspluatācijai: 1)Transformatori un autotransformatori, 2)Augstsprieguma komutācijas aparāti, 3)Strāvas vadītāji,izolatori un kontakti, 4)Mērmaiņi, 5)Zemsprieguma aparāti, 6)Transformatoru apakšstacijas, 7)Sadales ietaises.