Energosistēmu kontrole, mērtehnoloģija(1),20/21-R

Latvenergo energosistēmā pielietotie galvanometri, logometri, mērtransformatori. Lielu spriegumu, strāvu un jaudu mērīšanas īpatnības energosistēmā. Induktivitātes, kapacitātes un frekvences mērīšana. Elektroietaišuperiodisko pārbaužu metodika un tehnika.