Ietekmes uz vidi vērtējums(1),20/21-R

Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) prasības. IVN procedūra: likumdošanas, politikas un "vidēja pamatojuma" aspekti. Projektu IVN pārbaude: metodes un prakse. Iespēju izpēte ietekmes uz vidi ziņojumam (IVZ). IVZ sagatavošana: plānošana, sabiedrības līdzdalība. IVZ pārskats. Starpnozaru komandas vadība: projektu vadības struktūra, izpētes komandas izvēle, izpētes metodika un vadība. IVZ projektu piemēri.