Maģistra darbs(1),20/21-R

Maģistra darbs tiek izstrādāts Vides zinātnes studiju programmas pārstāvētajā zinātnes nozarē par noteiktu tematiku (energoefektivitāte, vides piesārņojuma samazināšana, ekodizains, atjaunojamie energoresursi, klimata tehnoloģijas, vides politika, tīrāka ražošana, utt.).