Energoapgādes socioekonomiskie aspekti(1),19/20-P

Energoapgādes socioekonomisko aspektu jēdziens. Energoapgādes tehniski-ekonomiskie, socioekonomiskie un vides aspekti; esošā situācija, tendences un prognozes globālā, ES un Latvijas mērogā. Investīciju projekta cikli. Energoapgādes sabiedriskā regulēšana. Pirms-investīciju izpētes pamat-aspekti. Tirgus institūcijas un tehnoloģiskās pārmaiņas, to ietekme uz tehniski-ekonomisko izpēti; ieejas un izejas barjeras. Tehniski-ekonomiskās izpētes saturs. Kapitālieguldījumu aprēķins, energoapgādes projektu finansiālā analīze un investīciju izvērtējums – pamatprincipi. Elektroenerģijas ilgtermiņa robežizmaksu aprēķins. Energoapgādes uzņēmumu darbība konkurences apstākļos. Ārējo izmaksu ietveršana ekonomiskajos aprēķinos. Socioekonomisko rādītāju aprēķins energoapgādes projektiem.