Muitas risku vadība(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Muitas risku vadība ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par muitas darbības un kontroles pasākumu sistēmu, kas balstīta uz riska analīzi un palīdz studentiem izprast muitas kontroles mehānisma darbību.