Pētnieciskais projekts uzņēmējdarbības finansēs(1),19/20-P

Studiju priekšmets dod iespēju padziļināti iepazīties ar kādu no studiju programmas izpētēs jomām un sagatavoties maģistra darba izstrādei. Students iegūst padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības finanšu jomā, kā arī spēj izvēlēties savam interesēm atbilstošu pētījuma virzienu. Studiju priekšmets nodrošina nepieciešamo kompetenču attīstīšanu darbam ar zinātnisku literatūru, primāriem un sekundāriem datiem, empirisko pētījumu veikšanā, pētījuma rezultātu izvērtēšanā, analīzē un interpretēšanā, atskaites sagatavošanā un prezentēšanā.