Vadības grāmatvedība un projektu analīze(1),19/20-P

Priekšmets nodrošina konceptuālās un praktiskas iemaņas, kas ir nepieciešamas speciālo ekonomisko problēmu, ar kurām sastopas vadītājs, risināšanai. Priekšmets satur dažādas izmaksu uzskaites, novērtēšanas un sadales metodes, kā arī analīzes metodoloģiju (pasūtījumu procesu, normatīvu, balstītu uz aktivitātēm, izmaksu kalkulēšanu, bezzaudējuma analīzi), kas atbilst lēmumu pieņemšanai, plānošanai, analīzei un kontrolei.