Nodokļi un nodevas(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-V

Nodokļu un nodevu sistēmas uzbūve un sastāvdaļas: valsts nodokļus, valsts nodevas, pašvaldību nodevas. Nodokļu sistēmā ietilpstošie valsts nodokļi. Nodokļu un nodevu maksātāji, ar nodokļiem un nodevām apliekamie objekti, nodokļu un nodevu likmes, maksāšanas kārtība. Nodokļu un nodevu maksātāju tiesības, pienākumi un atbildība. ES tiešo nodokļu harmonizācija. ES nodokļu informācijas sistēmas.