Kvalitātes vadības pamati(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-V

Studiju kurss „Kvalitātes vadības pamati” aptver kvalitātes vadības principu teorētisko zinību un praktisko rīcību apguvi. Studiju kurss sniedz ieskatu kvalitātes jēdziena un principu attīstībā. Studenti iegūst zināšanas par kvalitātes līmeņiem un to novērtēšanu, prasmi noteikt kvalitātes raksturotājus. Studiju kurss ietver jautājumus par kvalitātes pilnveides metožu un instrumentu izvēli un lietošanu dažādās situācijās. Studenti iegūst kompetenci analizēt produktu un pakalpojumu kvalitātes raksturotājus, procesus, iegūst izpratni par kvalitātes vadības standartiem. Studiju kurss veicina kritiskās domāšanas un argumentēšanas prasmes attīstību, strādāt grupās un individuāli.