Starptautiskie ekonomiskie sakari(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-V

Pamatkurss par preču, pakalpojumu, darbaspēka un kapitāla starptautisko kustību; reģionālo ekonomisko integrāciju un starptautiskajām ekonomiskajām organizācijām. Kurss pamatojas uz tirgus ekonomikas teorijas zināšanām un izkopj iemaņas to pielietošanā.