ANGĻU VALODA 1RDKD01, lektore L.Derkača, 2.Semestris 2020 m.g.

Kursa pamatā ir mācīšanās stratēģiju diferencēta apguve darbam ar speciālo literatūru,
komunikatīvo prasmju attīstīšana, angļu valodas leksisko un gramatisko struktūru nostiprināšana
un praktiska iz