DIM703 Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Priekšmetā tiek aplūkotas elementārās matemātikas nodaļas, kuras studentiem nepieciešamas
augstākās matemātikas sekmīgai apgūšanai. Priekšmeta apguves laikā studenti atkārto darbības ar
daļskaitļiem