Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība(1),19/20-P

Muitas un nodokļu iestāžu personāla vadība ir mācību priekšmets, kas sniedz priekšstatu par personāla vadības lomu un nozīmi muitas un nodokļu iestāžu darba organizācijā un vadībā, kā arī iepazīstina ar galvenajiem personāla vadības uzdevumiem un funkcijām muitas un nodokļu iestādē, attīstot spējas un prasmes tās pielietot prasmē.