Nodokļu risku vadība(1),19/20-P

Priekšmets iepazīstina studentus ar nodokļu kontroles sistēmu, nodokļu risku pārvaldību nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju vajadzībām. Apskatīti vispārējie nodokļu risku identifikācijas un novēršanas aspekti, nodokļu kontroles atbalsta sistēmas. Aplūkotas ES un EASO iniciatīvas nodokļu administrācijas labas pārvaldības un nodokļu risku vadības nodrošināšanai.