Datormācība(speckurss)

Priekšmeta mērķis ir dot algoritmēšanas iemaņas, praktiskas iemaņas programmu izstrādē,realizācijā un atkļūdošanā.Laboratorijas darbu protokolu izstrāde, datorizēta uzdevumu risināšana.Sagatavot stude