Risinājumu algoritmizēšana un programmēšana

Studiju kursa mērķis ir sagatavot studentus tālākiem datorikas kursiem, iemācīt algoritmizēt
problēmu un izstrādāt atbilstošu programmatūru.
Svarīgākie uzdevumi ir piedāvāt akadēmiskas zināšanas par