Muitas audits(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Muitas audits (pēcmuitošanas pārbaudes) ir mācību priekšmets, kas dod priekšstatu par darījumu un uzņēmumu pēcmuitošanas pārbaudēm un, kura nolūks ir palīdzēt studentiem izprast šī muitas kontroles veida būtību, kā arī tā vietu kopīgajā muitas kontroles sistēmā nepārtraukti mainīgās starptautiskās tirdzniecības apstākļos.