Nodokļu analīze un prognozēšana(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Priekšmetā ir apskatīti valsts fiskālās politikas aktuāli aspekti un nodokļu administrēšanas loma valsts sektorā. Aplūkoti ekonomisko procesu matemātiskās modelēšanas, kā arī nacionālās ekonomikas modeļi. Priekšmets vērsts uz sabiedriskā sektora analīzi, valsts budžeta ieņēmumu un izdevumu modelēšanas jautājumu apgūšanu. Apskatīti nodokļu administrācijas pārvaldības aspekti un nodokļu ieņēmumu makromodelēšana. Atsevišķas tēmas vērstas uz pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumu modelēšanu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa, uzņēmuma ienākuma nodokļa, akcīzes nodokļa ieņēmumu prognozes modeļu apgūšanu.