Muitas procedūras un režīmi(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Priekšmeta ietvaros tiks dots ieskats preču muitošanas procesā, pirmsmuitošanas darbību, muitas režīmu un muitas procedūru piemērošanā. Sniegta informācija par personu pārstāvību muitas iestādēs un galvojumu sistēmas darbību. Analizēti ar muitas jomu saistītie uzņēmējdarbības veidi, tai skaitā Muitas brokeri, Muitas noliktavas, deklarētāji, AEO.