Latviešu valoda īpašiem nolūkiem_ENG

Tā ir intensīva valodas apmācība, iekļaujot profesionālās valodas
prasmju pilnveidošanu, kā arī latviešu valodas terminoloģijas praktisku pielietošanu rakstveidā un
mutvārdos.