Krimināltiesības un kriminālprocess(Neklātienes,Vakara)(1),19/20-P

Krimināltiesību pamats. Nozieguma objekta jēdziens, veidi un sekas. Krimināllikums. Kriminālprocesa būtības pamatjēdzieni, uzdevumi un nozīme. Izmeklēšana. Sprieduma izpildīšana. Noziegums pret valsti, pret personu. Ekonomiskie noziegumi.