Grafiskā dizaina tehnoloģijas

Kursa mērķis ir veidot studentu izpratni par grafisko dizainu digitālajā laikmetā. Kursā studenti apgūs pamatus par krāsu, kompozīciju un tipogrāfijas teoriju grafiskajā noformējumā. Studenti iemācīsi