TIN vakars TIRGZINĪBAS

Tirgzinības TIN vakara nodaļas studentiem