Macroeconomics(Distance, Evening)(1),19/20-P

Iekšzemes kopprodukts. IKP aprēķināšana. Normālais un reālais IKP. Faktiskais un potenciālais IKP. Kopējais pieprasījums un piedavājums. Makroekonomiskais līdzsvars un tā sasniegšanas metodes. Makroekonomiskais nelīdzsvars un tā izpausmes formas. Inflācija un bezdarbs. Nauda, bankas. Valsts fiskālā un monetārā politika.Starptautiskie ekonomiskie sakari un to formas.