Atbilstības novērtēšana(1),19/20-P

Studiju kurss sniedz studentiem izpratni par atbilstības novērtēšanas infrastruktūru, tās elementiem, zināšanas un prasmes par produktu, procesu, personu un vadības sistēmu atbilstības novērtēšanas procedūrām – testēšanu, verificēšanu, sertificēšanu un akreditāciju atbilstoši starptautisko standartu un normatīvo aktu prasībām, kam ir liela nozīme drošu un nekaitīgu produktu un pakalpojumu nodrošināšanā Eiropas Savienībā, vienotu prasību ievērošanā, darbību savstarpējā atzīšanā un uzticamībā.